El seu Gestor Personal
de Banc Sabadell

"Ens esforcem a trobar el millor moment per a vostè i no per a nosaltres." Accedeixi al Servei de Cita Prèvia i esculli quan es vol reunir amb el seu Gestor Personal de Banc Sabadell.

Demani la cita ara

 

* Camp obligatori

Clàusula sobre règim de protecció de dades de caràcter personal i comunicacions comercials per mitjans electrònics

L'informem que les dades personals facilitades a través d'aquest formulari , són necessaris per a tramitar i gestionar la seva sol · licitud, i per a la realització i gestió de les operacions que es derivin de la mateixa, de manera que Banc de Sabadell , SA (en endavant, Banc ) queda autoritzat per al tractament i registre dels mateixos en els respectius fitxers responsabilitat del Banc , amb aquesta finalitat . Vostè pot exercitar els drets d'accés , rectificació , oposició i cancel · lació , dirigint-se per escrit a la unitat "Drets LOPD " del responsable dels mateixos , que és el Banc a través del seu domicili social , av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant , o mitjançant qualsevol de les seves oficines obertes al públic .

Fitxers sobre solvència patrimonial . El Banc queda facultat per consultar fitxers comuns de solvència , crèdit i compliment o incompliment d'obligacions dineràries als efectes d'avaluar la seva solvència econòmica .