Assegurances

Sol·licita una cita amb un dels nostres gestors i completa la teva tranquil·litat.

Reuneix-te amb un gestor el dia que triïs. Ell s’encarregarà de fer una anàlisi completa del teu cas i d’aconsellar-te les assegurances que responguin més bé a les teves necessitats.

Totes aquestes assegurances tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

Sol·licita-la ara

Tots els camps són obligatoris.

Clàusula sobre règim de protecció de dades de caràcter personal i comunicacions comercials per mitjans electrònics

L'informem que les dades personals facilitades a través d'aquest formulari , són necessaris per a tramitar i gestionar la seva sol · licitud, i per a la realització i gestió de les operacions que es derivin de la mateixa, de manera que Banc de Sabadell , SA (en endavant, Banc ) queda autoritzat per al tractament i registre dels mateixos en els respectius fitxers responsabilitat del Banc , amb aquesta finalitat . Vostè pot exercitar els drets d'accés , rectificació , oposició i cancel · lació , dirigint-se per escrit a la unitat "Drets LOPD " del responsable dels mateixos , que és el Banc a través del seu domicili social , av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, o mitjançant qualsevol de les seves oficines obertes al públic .

Fitxers sobre solvència patrominial . El Banc queda facultat per consultar fitxers comuns de solvència , crèdit i compliment o incompliment d'obligacions dineràries als efectes d'avaluar la seva solvència econòmica .